Testezi salteaua 100 zile și returnezi fără motive (detalii)Ai nevoie de ajutor? Contactează-ne 031 333 0332  

Meniu

Politica de confidențialitate

www.mezoni.ro este proprietatea societatii Super Ball S.R.L. cu sediul in Ortisoara nr. 282 B, jud. Timis, Romania, cod postal 307305, denumita in continuarea ” Mezini” are calitatea de operator de date cu character personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ” GDPR”.

Conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Mezoni are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Prezenta Politica de confidentialitate are rolul de a explica modul de colectare, folosire, protejare a datelor cu caracter personal si totodata modul cum va puteti exercita drepturile pe care le aveti privind protectia datelor cu caracter personal in contextul utilizarii website-ul www.mezoni.ro.

Acest document vizeza persoanele fizice respectiv clienti, si utilizatori ai website-ulului www.mezoni.ro.

1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prin accesarea websit-ulului www.mezoni.ro si achizitionarea produselor prezentate, colectam informatii cu caracter personal direct de la Client/ Cumparator.

In calitate de Client/Cumparator, pentru achizitionarea produselor Mezoni, este necesar sa va creati un cont denumit ” Contul meu” prin care ne transmiteti urmatoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare : adresa de e-mail, nume si prenume;
 • date de autentificare: adresa IP
 • date de facturare: nume si prenume, adresa de facturare,
 • metoda de plata: cash sau plata electronica
 • date financiare : informatii cu privire la contul bancar sau cardul bancar in cazul in care se realizeaza o plata electronica
 • date de livrare : adresa de livrare, numar de telefon;
 • date colectate de cookie-uri ;
 • date privind modul in care utilizati site-ul nostru web pentru a prezenta oferte adaptate profilului dumneavoastra, cum ar fi preferintele , obisnuintele dumneavoastra;
 • orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului, a plasarii unei Comenezi sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea websit-ulului

In calitate de vizitator al site-ul nostru web, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct prin utilizarea site-ului sau in mod indirect respectiv adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, informatii sau produse vizualizate si/sau cautate.

2. SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar pentru:

 • informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea; incheierea, derularea contractelor cu Clientii/Cumparatorii, livrarea produselor care fac obiectul contractelor precum si plata acestora, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate conform art. 6 alin.1 lit. b din GDPR;
 • îndeplinirea obligatiilor legale ce revin Mezoni in contextul derularii relatiilor contractuale conform art. 6 alin.1 lit. c din GDPR respectiv: obligatiile de intocmire si pastrare a documentelor financiar – contabile, pastrarea datelor personale pe toata perioada derularii relatiilor contractuale si de arhivare a documentelor; transmiterea, la cererea autoritatilor de stat competente a informatiilor care reprezinta date cu caracter personal; asigurarea securitatii sistemelor si a bazelor de date;
 • urmarirea intereselor legitime ale Mezoni sau de o parte terta, conform art. 6 alin.1 lit. f din GDPR respectiv: gestionarea contractelor, raportari interne, solutionarea sesizarilor, apararea drepturilor Mezoni (prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, recuperarea creantelor, formularea de aparari in fata organelor statului);
 • transmiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, sau orice alte informatii privind produsele Mezoni in cazul in care sunt respectate prevederile art. 6 alin.1 lit. a din GDPR respectiv in cazul in care avem consimtamantul Clientilor/Cumparatorilor/Vizitatorilor site-ul nostru web in acest sens.

3. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In situatia in care sunteti Client/ Cumparator , datele cu caracter personal, in general, vor fi prelucrate pe toata durata derularii raporturilor contractuale . La incetarea raporturilor contractuale , datele si informatiile cu caracter personal vor fi arhivate/ stocate.

Anumite categorii de date vor fi prelucrate pe durata prevazuta in dispozitiile legale, iar in cazul unui litgiu, pana la solutionarea definitiva a acestuia.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi distruse/sterse in conformitate cu prevederile legale, dupa perioada de arhivare/stocare pentru care exista un temei legal justificat.

4. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mezoni poate obtine datele cu caracter personal direct de la Clienti/Cumparatori prin crearea unui cont client si /sau achizitionarea de produse si servicii sau prin vitarea site-ului nostru web ori in mod indirect de la autoritati/institutii publice.

5. FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal specificate anterior este necesara pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus. Datele cu character personal sunt prelujcrate direct de catre Mezoni.

Refuzul dumneavoastra de a furniza date poate conduce la imposibilitatea furnizarii produselor si/sau serviciilor care fac obiectul contractelor.

In cazul in care nu mai doriti sa primiti comunicari de marketing privind produsele si serviciile noastre, datele cu caracter personal ale dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop.

6. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi dezvaluite urmatoarelor categorii de destinatari:

 • prestatorilor de servicii de curierat;
 • prestatorilor de servicii bancare;
 • autoritatilor si institutiilor publice in baza obligatiilor legale pe care le avem in conformitate cu legislatia aplicabila
 • avocatilor pentru consultant sau in cazul unui eventual litigiu
 • executorilor judecatoresti pentru comunicari contractuale si/sau punerea in executare a hotararilor judecatoresti
 • prestatorilor de servicii IT;

7. TRANFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mezoni stocheaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu character personal pe teritoriul Romaniei.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Drepturile de care beneficiate in conforimitate cu prevederile art. 13 -22 din Regulamentul UE 979/2016:

DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului de date, scopul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obține de la operatorul de date , confirmarea faptului că datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către aceasta .

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastra inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

DREPTUL DE RETRAGERE CONSIMTAMANT – in situatia in care prelucrarea datelor se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal in cazul in care datele nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului/scopurilor de prelucrare sau in cazul in care

va retrageti consimtamantul in masura in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant sau in cazul in care va opuneti prelucrarii datelor in temeiul art. 21 din GDPR si nu exista motive legitime privind continuarea prelucrarii .

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal daca contestati exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala dar va opuneti stergerii datelor cu caracter personal; acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept; v-ati opus prelucrarii in conformitate cu art.21 alin.1. pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza . In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, putem continua folosirea datelor cu caracter personal in situatia in care avem consimtamantul dumneavoastra, pentru constatarea, exercitarea sau apararaea unui drept in instanta, pentru protejarea drepturilor Mezoni sau a altei persoane fizice sau juridice.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societatea noastră către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile legale doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra si prelucrarea este efctuata prin mijloace automate;

DREPTUL LA OPOZIȚIE - dreptul de a va opune în orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal in temeiul interesului nostrum legitim , din motive legate de situatia particulara in care va aflati

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automata, inclusive crearea de profiluri care produce efecte juridica care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa in conformitate cu art. 22 din GDPR.

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de art. 13-22 din GDPR va puteti adresa cu o cerere scrisa datata, semnata si expediata la:

- adresa: Ortisoara, 282B, Jud. Timis, Romania, cod postal 307305, in atentia S.C. Super Ball S.R.L. - adresa e- mail : contact@mezoni.ro

Orice solicitare privind exercitarea drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal va primi raspuns in termen de 30 zile , conform prevederilor GDPR.

Top