Produse cu cel mai bun raport design-calitate-prețSuntem aici pentru tine Contactează-ne

Caută produsul preferat
Meniu

Regulament campanie

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Ne lansăm în curând!” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. Super Ball S.R.L. (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Ortișoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.

Art.2 DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

Perioada în care se va desfășura Campania este 27 august 2018–22 octombrie 2018, inclusiv. Campania se desfășoară pe teritoriul României, pe site-ul www.mezoni.ro, în limita stocului disponibil a produselor de pe Site.

Art.3 PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La această Campanie pot participa atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Campania se aplică la toate produsele vândute de Mezoni pe www.mezoni.ro. Campania nu se cumulează cu alte vouchere.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoană fizică în varstă de 18 ani împliniți sau cu vârsta de peste 18 ani la data începerii campaniei sau persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociații familiale (denumită în continuare „Participant”) cu domiciliul în România, care se înscrie pe www.mezoni.ro până la data de 27 august 2018 și cumpără, în perioada specificată la Art.2 cel puțin 1 (un) produs de pe www.mezoni.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

Art.5 MECANISMUL CAMPANIEI

Fiecare Participant primește pe e-mail un voucher după ce se înscrie pe Site cu adresa lui personală de e-mail. După lansarea Site-ului, Participantul trebuie să își deschidă un Cont de Client cu aceeași adresă de e-mail pe care a folosit-o la înscriere.

Codul de reducere aferent voucherului este unic și netransmisibil și se poate utiliza doar cu Contul de Client căruia i-a fost atribut, o singură dată. Se calculează ca o reducere de 20% din valoarea produselor din comandă, în valoare de maximum 25 lei.

Se poate folosi pentru o singură comandă înregistrată pe www.mezoni.ro în perioada Campaniei, prin aplicarea codului de reducere în coşul de cumpărături în câmpul “Am un cod de reducere” şi apăsarea butonului “Aplică codul” înainte de finalizarea comenzii.

Art. 6 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, în mod gratuit, pe website-ul www.mezoni.ro.

Art.7 FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZ FORTUIT

În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată.

Art. 8 ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și de a face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoștință publicului prin publicare cu 24 (douăzecișipatru) de ore înainte pe pagina www.mezoni.ro.

Art. 9. ALTE REGLEMENTARI

În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorilor sau partenerilor acestuia, aceștia își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participanților la Campanie. Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului S.C. Super Ball S.R.L., cu sediul în Ortisoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305 sau poate fi solicitat la adresa contact@mezoni.ro.

Art. 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei „Ne lansăm în curând!”. În calitate de persoană vizată, Participantul are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: privacy@mezoni.ro sau
  • Transmiterea solicitării prin curier/poștă, la Ortisoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305, în atenția Responsabilului cu protecția datelor