Produse cu cel mai bun raport design-calitate-prețSuntem aici pentru tine Contactează-ne

Caută produsul preferat
Meniu

Regulamentul Oficial al Campaniei  „Decorează casa cu Mezoni” 

Regulamentul Oficial al Campaniei 

Decorează casa cu Mezoni” 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1 Campania Decorează casa cu Mezoni” este organizată și desfășurată de către compania S.C Super Ball S.R.L (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), societate comercială organizată potrivit legii române, cu sediul social în Județul Timiș, Orțișoara Nr. 282B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3570/2004, cod unic de înregistrare RO16992274, reprezentată prin Badea Cristian Raducu, în calitate de Administrator

1.2 Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament astfel cum sunt menționate mai jos. 

1.3 Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web https://www.mezoni.ro/, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a campaniei prin accesarea site-ului mai sus menționat.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând astfel ca modificările să intre în vigoare numai după modificarea prezentului regulament și după anunțul în prealabil a acestor modificări pe site-ul web https://www.mezoni.ro/

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe pagina de Facebook a brandului Mezoni, @mezoni.for.home

2.2 Premiile vor fi acordate exclusiv pe teritoriul României.


SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

3.1 Campania va fi lansată la data de 15.03.2023 și se va desfășura până la data de 25.05.2023 pe pagina de Facebook @mezoni.for.home, înscrierea și premierea participanților urmând a fi realizate conform mecanismelor în cadrul secțiunii 5 din acest regulament. 

3.2 Campania este împărțită în multiple concursuri ce au la baza spatiul pe care participanții la campanie vor să il decoreze, datele concursurilor fiind: 

  • Decorează living-ul cu Mezoni, perioadă de participare fiind între 15 și 24 martie, extragerea câștigătorului fiind pe 27 martie; 

  • Decorează grădina cu mezoni, perioada de participare fiind între 28 martie și 6 aprilie, extragerea câștigătorului fiind pe 7 aprilie; 

  • Decorează bucătăria cu Mezoni, perioada de participare fiind între 10 și 19 aprilie, extragerea câștigătorului fiind pe 20 aprilie; 

  • Decorează baia cu Mezoni, perioada de participare fiind între 21 și 30 aprilie, extragerea câștigătorului fiind pe 2 mai 

  • Decorează dormitorul cu Mezoni, perioada de participare fiind între 3 și 12 mai, extragerea câștigătorului fiind pe 15 mai 

  • Decorează biroul cu Mezoni, perioada de participare fiind între 15 și 25 mai, extragerea câștigătorului fiind pe 26 mai. 

 

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform secțiunii 1 de mai sus. SECȚIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

4.1 La aceasta campanie pot participa doar cetățenii și rezidenții români și străini, care au domiciliul stabil în România, care au vârsta peste 18 de ani de la data începerii campaniei, respectiv de la data de 15.03.2023, care acceptă termenii și condițiile prezentului regulament, cu respectarea condițiilor de participare menționate în secțiunea 4. 

4.2 Prin participarea la această campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

4.3 La această campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea campaniei, precum nici membrii familiilor acestora.  

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:

5.1 Să posteze în comentariul postării de concurs minim un link cu produsul din categoria participantă la campanie și un tag către un prieten pasionat de home&deco.

 

Notă: O persoană poate avea o singură înscriere per concurs, dar se poate reînscrie la alte concursuri pe perioada desfășurării campaniei, respectiv 15.03 - 26.05

 

PREMIUL PROMOȚIEI îl constituie oferirea unui voucher fiecărui câștigător care participă la cele 6 activări de concusuri pe site-ul https://www.mezoni.ro/ în valoare maximă de 350 RON.

*Premiul se oferă exclusiv câștigătorului și nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau alte beneficii.

 

SECȚIUNEA 6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiul concursului Decorează casa cu Mezoni” se va acorda prin extragerea efectuata în data stabilită fiecărui concurs cum se observă în secțiunea 3.2 și va fi trimis câștigătorului în termen de 30 de zile de la extragere.

Tragerea la sorți se va face prin intermediul website-ului https://commentpicker.com/. Câștigătorul concursului va fi anunțat pe pagina de Facebook @mezoni.for.home. Dacă în termen de 10 zile, câștigătorul nu își revendică premiul câștigat și nu furnizează organizatorului detaliile pentru expedierea acestuia, se va efectua o nouă extragere, iar ciclul se repetă până la validarea câștigătorului. În cazul în care câștigătorul refuză premiul, se va face o nouă extragere pentru a înlocui câștigătorul care a refuzat.

**În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Facebook. În ceea ce privește Câștigătorul validat, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresa pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorului pentru ca Organizatorul să poată evidenția contabil acordarea premiilor și dovedi acordarea acestora.

SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil.

Dacă organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților concursului, existenta acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe pagina de Facebook a organizatorului @mezoni.for.home

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data extragerii câștigătorului, fără informare prealabila a participanților.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună modificarea bugetului alocat acestui proiect.

SECȚIUNEA 9. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la aceasta promoției, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata promoției si va face public acest lucru.

SECȚIUNEA 11. ALTE REGLEMENTARI

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat, efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului.

În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice act de natură de a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător, de genul imposibilitatea de notificarea în scris a câștigătorului cauzată de necitirea mesajelor de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 

 

Organizator: S.C Super Ball S.R.L